Privatumo politika

1. Bendra informacija

1.1. www.el-parasas.lt (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine (toliau – Svetaine ). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos interneto Svetainės naudotojui norint pasiekti teikiamą turinį, nepaisant to, koks įrenginys (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojamas naršymui.

1.2. Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys: info@el-parasas.lt.

1.3. Duomenų valdytojas gerbia naudotojo privatumą, todėl užtikrina naudotojo  asmeninės informacijos, pateiktos interneto svetainėje www.el-parasas.lt, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas.

1.4. Naudotojo  asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.5. Politika parengta, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

2. Slapukai, jų naudojimo tvarka, valdymas

2.1. Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) yra maži tekstiniai failai, kurie įrašomi ir saugomi naudotojo įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai naudotojas naršo Svetainėse, ir kaupia informaciją apie naudotojo naršymą Svetainėse.

2.2. Kodėl Svetainėse naudojami slapukai?

Svetainėse naudojami slapukai Svetainių funkcionalumui gerinti, efektyviam ir sklandžiam Svetainių veikimui užtikrinti, naršymo statistikai ir analizei (naudojami atskirti naudotoją, statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti ir kt.). Naudotojui, pirmą kartą apsilankius Svetainėse, slapukai perkeliami į naudotojo kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atpažinti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą naudotojo jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos. Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai nustatyti naudotojo tapatybę, tačiau informacija gali būti siejama su naudotojo naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse, ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

2.3. Kokios slapukų rūšys naudojamos el-parasas.lt?

Naršydami Svetainėje naudotojas sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti naudotojo kompiuteryje, telefone, planšetėje ar kitame naudojamame įrenginyje.

Būtinieji (techniniai) slapukai naudojami, kad būtų galima tinkamai teikti Svetainės paslaugas ir naudotojas galėtų naršyti bei naudotis Svetainės funkcijomis, t. y. Svetainės funkcionavimui užtikrinti. Analitiniai slapukai renka statistinę informaciją apie naudojimąsi Svetaine, kad galėtume tobulinti Svetainę, informacijos pateikimą naudotojui, pateikiamos informacijos turinį ir būdą.

2.4. Kaip galima duoti sutikimą dėl slapukų naudojimo?

Būtinieji (techniniai) slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas naudotojo sutikimas. Tačiau naudotojas yra informuojamas apie jų naudojimą. Taip pat naudojami analitiniai, pvz. Google Analytics slapukai, kurie reikalingi rinkti ir analizuoti statistinę informaciją apie svetainės naudojimą: naršymą svetainėje, aplankytus svetainės puslapius, praleistą laiką ir pan. Šių slapukų naudojimui (įrašymui) yra prašoma naudotojo sutikimo.

Pirmą kartą apsilankius Svetainėje yra parodomas pranešimas apie slapukų naudojimą: „Mes naudojame slapukus (angl. cookies), kurie užtikrina Jums geriausią tinklalapio veikimą ir funkcionalumą. Būtinieji slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas. Tolimesnis naršymas šiame tinklalapyje prilygsta Jūsų sutikimui su slapukų naudojimu.“ (pateikiama interaktyvi nuoroda į Privatumo politiką). Jeigu naudotojas sutinka, kad būtų naudojami analitiniai slapukai, jis turi tai pažymėti paspausdamas „Sutinku“. Jeigu naudotojas nepaspaudžia „Sutinku“, tolimesnis naršymas Svetainėje prilygsta sutikimui su analitinių slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą/pasirinkimą naudotojas bet kada gali atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus. Naudotojui taip pat sudaryta galimybė uždaryti Svetainėje pateikiamo informacinio pranešimo langą, paspaudžiant kryžiuką, jei naudotojas savo pasirinkimą dėl slapukų naudojimo nenori išreikšti ar nori tai padaryti vėliau, kito apsilankymo Svetainėje metu.

2.5. Kaip galima valdyti slapukus?

Visose naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus — atskirai po vieną arba visus iš karto. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo naudotojo naudojamos naršyklės. Jeigu yra naudojamos kelios naršyklės, nustatymo parametrus reikia sureguliuoti visose naršyklėse. Paprastai šiuos nustatytus galima rasti naršyklės „Parinkčių“ arba „Pasirinkimų (angl. Settings, Internet Options ir pan.) meniu. Siekiant suprasti šiuos nustatymus arba gauti daugiau informacijos, naudotojui gali padėti pateiktos nuorodos arba naršyklės „Pagalbos“ (angl. Help) pasirinkimas. Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių naudojamus slapukus, jų valdymo ir kontrolės galimybes, naudotojas turėtų ieškoti tokių trečiųjų šalių slapukų politikose. Informaciją apie tai, kaip galima pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ar pašalinti slapukus, naudotojas gali rasti, apsilankęs www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org. Apsilankęs adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout, naudotojas gali sužinoti, kaip sustabdyti interneto puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais.

3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

3.1. Renkama informacija

Svetainėje renkama Svetainės naudotojo pateikiama informacija užpildant paslaugų užsakymo formą:

  • vardas;
  • pavardė;
  • elektroninio pašto adresas;
  • telefono numeris;
  • Svetainės naudotojo asmens rekvizitai arba atstovaujamos įmonės / darbovietės rekvizitai sąskaitai.

Duomenys renkami ir tvarkomi užsakymų apdorojimui, sąskaitų-faktūrų išrašymui.

3.2. Duomenų subjektų teisės:

  • susipažinti su apie Svetainės naudotoją sukaupta informacija;
  • reikalauti ištaisyti klaidingus duomenis;
  • reikalauti ištrinti duomenis;
  • svetainės naudotojas norėdamas susipažinti, pakeisti arba ištrinti apie Svetainėje naudotoją turimus duomenis turi kreiptis el. paštu info@el-parasas.lt

3.3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

Duomenų valdytojas turi teisę perduoti slapukų ir asmeninę informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Papildomos saugumo priemonės

4.1. Duomenų valdytojo interneto svetainėje įdiegtas SSL sertifikatas, todėl ryšys tarp naudotojo naršyklės ir sistemos serverio yra šifruotas.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Tolimesnis naudojimasis Duomenų valdytojo interneto Svetaine reiškia sutikimą su šia Privatumo politika.

5.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką ir apie tai paskelbti interneto Svetainėje.

5.3. Kilus ginčams ir nepavykstant jų išspręsti tarpusavio sutarimu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.