Kaip pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu?

Kaip pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu?

Yra skirtingi būdai pasirašyti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Čia apžvelgsime dažniausiai naudojamus.

1-as būdas. Sukurti ADOC elektroninį el. parašu pasirašytą dokumentą

ADOC – elektroniniu parašu pasirašomas elektroninio dokumento formatas. Šis formatas atitinka Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0“ reikalavimus.

Ką reikia žinoti apie ADOC?

ADOC dokumentas yra „konteineris“, į kurio vidų įdedamas pasirašomas el. parašu elektroninis dokumentas (pvz. pavadinimas.docx arba pavadinimas.pdf dokumentas po pasirašymo įgauna plėtinį .adoc, t.y. pavadinimas.adoc – el. parašu pasirašytas dokumentas).

ADOC dokumentą galima atsidaryti, sudaryti pasinaudojus  Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Signa Web įrankiais internete arba su taikomąja programine įranga Signa 2010. Todėl nepamirškite pasirūpinti Interneto ryšiu arba suinstaliuoti Signa 2010 prieš pasirašant ar peržiūrint ADOC dokumentų turinį.

Signa 2010 (beta) (2016-01-31) versija galima pasirašyti .docx, .xlsx, .ods, .pdf, .jpg formatų failus, bet pvz. .doc, .xls formatai atmetami su klaidos pranešimu „Pasirinkto failo tipas netinkamas pagrindiniam dokumentui“. Signa Web sistemoje tokio ypatumo nepastebėta.

Kokie dokumentų formatai tinka sudariti ADOC dokumentui?

 • Microsof Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)
 • StarOffice (.sdw, .sdc, .sdp)
 • OpenOffice (.sxw, .sxc, .sxi, .sxd, .odg)
 • Portable Document Format (.pdf)
 • Autodesk Autocad (.dwg)
 • WordPerfect (.wpd)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • HTML (.html, .htm)
 • Comma-Separated Values (.csv)
 • Tekstinis failas (.txt)
 • Paveiksliukai (.jpg, .png, .gif, .bmp, .wmf, .pict, .pcx, .psd, .pcd, …)

Kaip sukurti ADOC dokumentą?

1. Parenkite MS Word, MS Excel, PDF (angl. Portable Document Format), Autocad Dwg, ODT (angl. OpenDocument Text), ODS (angl. OpenDocument Spreadsheet) ar kitą palaikomo formato dokumentą, išaugokite ir uždarykite.

2. Pasinaudokite Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos arba Signa Web įrankiais internete:

2.1. Pasirašant su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos įrankiu, užeikite į puslapį https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create

Suveskite ir pasirinkite visus būtinus duomenis, spauskite „Tvarkyti dokumento turinio rinkmenas“ ir sekite tolimesnius nurodymus.

Tinkamai prijunkite el. parašo įrenginį, pasirašykite ir išsaugokite ADOC dokumentą kompiuterio laikmenoje.

Pastaba. Išsamesnę ir naujausią informaciją apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos įrankius darbui su ADOC dokumentais rasite puslapyje http://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html

2.2. Pasirašant su Signa Web, užeikite į puslapį https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/index.html?ln=lt

ADOC-dokumento-sukurimas

Paspauskite Sudaryti ADOC dokumentą, paspauskite „Browse“ mygtuką ir pasirinkite parengtą dokumentą. Paspauskite mygtuką „Toliau >“, suveskite reikalingus duomenis.

Tinkamai prijunkite el. parašo įrenginį. Paspauskite mygtuką „Toliau >“, pasirašykite ir išsaugokite ADOC dokumentą kompiuterio laikmenoje.

Pastaba. Išsamesnę ir naujausią informaciją apie Signa Web sistemą rasite tiekėjo puslapyje http://www.mitsoft.lt/kontaktai/

2-as būdas. PDF dokumentus galima pasirašyti nemokamai pasinaudojus VĮ Registrų centras sukurtu įrankiu Internete GoSign

 

Kaip atsidaryti, pasirašyti dokumentus GoSign

SVARBU. Pasirašant PDF dokumentus GoSign sistemoje nėra sudaromas ADOC formato dokumentas, el. parašas „įkeliamas“ tiesiogiai į PDF dokumentą, todėl sistemoje suformuotas el parašu pasirašytas dokumentas yra PDF formato.

Pastaba. Išsamesnę ir naujausią informaciją apie GoSign sistemą rasite tiekėjo puslapyje https://www.gosign.lt/lt/