Asmens tapatybės kortelės elektroninis parašas

Asmens tapatybės kortelės elektroninis parašas

Visų pirma elektroniniu parašu galima naudotis tik su ATK turinčiomis lustą arba kitaip kontaktinę laikmeną.

ATK lustas, kontaktinė laikmena

Asmens tapatybės kortelės elektroninio parašo naudojimui, ATK lusto nuskaitymui reikalingas lustinių kortelių skaitytuvas, pvz, ATK skaitytuvas.


Lietuvos Respublikos ATK yra Jūsų universalus įrankis į elektroninę erdvę komunikuoti su valstybinėmis institucijomis bei įstaigomis ir privačiomis kompanijomis.

ATK įdiegtos saugumo priemonės užtikrina, kad ATK elektroninėje erdvėje saugi tiek pat, kaip ir įprastoje, neskaitmeninėje, aplinkoje.

Asmuo turintis ATK gali:

 • Saugiai save identifikuoti elektroninėje erdvėje. Tai suteikia galimybes pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, identifikuotis internetiniuose portaluose ir t.t.
 • Pasirašyti elektroninį dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Sertifikatai ir apsauga

ATK kontaktinėje laikmenoje (luste) elektroninėmis priemonėmis, įrašomi du sertifikatai, kuriuos pateikia sertifikavimo įstaiga – Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, įgaliotas vykdyti šias funkcijas nacionaliniu lygiu.

Asmuo, besinaudojantis ATK sertifikatais, visuomet, jei to reikalauja paslaugos teikėjo sistema, turi surinkti PIN kodą. Visuomet įsitikinkite, kad bendraujate su paslaugos teikėjo sistema saugiu interneto kanalu – tai rodo prieš internetinį adresą esantis įrašas apie nustatytą ryšio protokolą https:// ir /arba užrakintos spynelės atvaizdas kompiuterio įrankių juostoje.

BŪKITE ATIDŪS RINKDAMI PIN KODĄ, NETEISINGAI SURINKUS TRIS KARTUS IŠ EILĖS PIN KODĄ, ATK SERTIFIKATAI AUTOMATIŠKAI UŽRAKINAMI.

NIEKADA NELAIKYKITE PIN KODO KARTU SU ATK IR NIEKAM PIN KODO NEATSKLEISKITE.

Šaltinis www.eid.lt

Kuo skiriasi elektroninis parašas nuo kvalifikuoto elektroninio parašo?

Pagal Europos Sąjungos elektroninių parašų direktyvą elektroninis parašas yra suprantamas plačiąja prasme ir elektroniniu parašu laikoma, pavyzdžiui, elektroniniame laiške užrašytas vardas ar pavardė. Kvalifikuotam elektroniniam parašui keliami gerokai didesni saugumo reikalavimai.
Elektroninis parašas yra saugus jei:

 • yra vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu;
 • leidžia identifikuoti pasirašantį asmenį;
 • yra sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia;
 • yra susijęs su pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks šių duomenų pakeitimas yra pastebimas.

Elektroninis parašas yra kvalifikuotas, jei jis yra saugus ir sudarytas saugia parašo formavimo įranga bei patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra tokia pat, kaip ir ranka pasirašyto parašo. Reikalavimai kvalifikuotam elektroniniam parašui yra vienodi visose ES šalyse. Reikalavimų kvalifikuotam elektroniniam parašui tenkinimą prižiūri ir garantuoja valstybė.

Kaip susikurti elektroninį parašą?

Elektroninis parašas fiziškai atrodo kaip mikroschemą (lustą) turinti saugi laikmena, lustinė kortelė (pvz. USB Aladdin eToken PRO, asmens tapatybės kortelė, valstybės tarnautojo pažymėjimas). Į mikroschemą įrašomas kvalifikuotas elektroninio parašo sertifikatas, kuris turi galiojimo laiką (2-3 metai). Po to sertifikatus būtina atsinaujinti.

Kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą galite įsigyti iš kvalifikuotus sertifikatus sudarančio sertifikavimo paslaugų teikėjo arba jo registravimo tarnybos. Lietuvoje šiuo metu tokias paslaugas teikia:

 1. Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Interneto svetainė http://www.nsc.vrm.lt/ (išduoda asmens tapatybės korteles su integruotu el. parašu + reikalingas ATK skaitytuvas, pasibaigus galiojimo laikui sertifikatų atnaujinimas nemokamas);
 2. VĮ Registrų centras. Interneto svetainė http://www.elektroninis.lt/ (išduoda USB el. parašo laikmenas ir lustines korteles);
 3. UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“. Interneto svetainė http://www.ssc.lt/ (išduoda USB el. parašo laikmenas);
 4. UAB „Bitė Lietuva“. Interneto svetainė http://www.bite.lt/lt/pc/esign (mobilus parašas, reikalingas mob. telefonas);
 5. AB Telia Lietuva. Interneto svetainė https://www.telia.lt/m-parasas (mobilus parašas, reikalingas mob. telefonas);
 6. UAB „TELE2“. Interneto svetainė http://tele2.lt/privatiems/ismaniosios-paslaugos/mobilusis-parasas (mobilus parašas, reikalingas mob. telefonas).

Kaip pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu?

Kaip pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu?

Yra skirtingi būdai pasirašyti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Čia apžvelgsime dažniausiai naudojamus.

1-as būdas. Sukurti ADOC elektroninį el. parašu pasirašytą dokumentą

ADOC – elektroniniu parašu pasirašomas elektroninio dokumento formatas. Šis formatas atitinka Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0“ reikalavimus.

Ką reikia žinoti apie ADOC?

ADOC dokumentas yra „konteineris“, į kurio vidų įdedamas pasirašomas el. parašu elektroninis dokumentas (pvz. pavadinimas.docx arba pavadinimas.pdf dokumentas po pasirašymo įgauna plėtinį .adoc, t.y. pavadinimas.adoc – el. parašu pasirašytas dokumentas).

ADOC dokumentą galima atsidaryti, sudaryti pasinaudojus  Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Signa Web įrankiais internete arba su taikomąja programine įranga Signa 2010. Todėl nepamirškite pasirūpinti Interneto ryšiu arba suinstaliuoti Signa 2010 prieš pasirašant ar peržiūrint ADOC dokumentų turinį.

Signa 2010 (beta) (2016-01-31) versija galima pasirašyti .docx, .xlsx, .ods, .pdf, .jpg formatų failus, bet pvz. .doc, .xls formatai atmetami su klaidos pranešimu „Pasirinkto failo tipas netinkamas pagrindiniam dokumentui“. Signa Web sistemoje tokio ypatumo nepastebėta.

Kokie dokumentų formatai tinka sudariti ADOC dokumentui?

 • Microsof Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)
 • StarOffice (.sdw, .sdc, .sdp)
 • OpenOffice (.sxw, .sxc, .sxi, .sxd, .odg)
 • Portable Document Format (.pdf)
 • Autodesk Autocad (.dwg)
 • WordPerfect (.wpd)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • HTML (.html, .htm)
 • Comma-Separated Values (.csv)
 • Tekstinis failas (.txt)
 • Paveiksliukai (.jpg, .png, .gif, .bmp, .wmf, .pict, .pcx, .psd, .pcd, …)

Kaip sukurti ADOC dokumentą?

1. Parenkite MS Word, MS Excel, PDF (angl. Portable Document Format), Autocad Dwg, ODT (angl. OpenDocument Text), ODS (angl. OpenDocument Spreadsheet) ar kitą palaikomo formato dokumentą, išaugokite ir uždarykite.

2. Pasinaudokite Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos arba Signa Web įrankiais internete:

2.1. Pasirašant su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos įrankiu, užeikite į puslapį https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create

Suveskite ir pasirinkite visus būtinus duomenis, spauskite „Tvarkyti dokumento turinio rinkmenas“ ir sekite tolimesnius nurodymus.

Tinkamai prijunkite el. parašo įrenginį, pasirašykite ir išsaugokite ADOC dokumentą kompiuterio laikmenoje.

Pastaba. Išsamesnę ir naujausią informaciją apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos įrankius darbui su ADOC dokumentais rasite puslapyje http://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html

2.2. Pasirašant su Signa Web, užeikite į puslapį https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/index.html?ln=lt

ADOC-dokumento-sukurimas

Paspauskite Sudaryti ADOC dokumentą, paspauskite „Browse“ mygtuką ir pasirinkite parengtą dokumentą. Paspauskite mygtuką „Toliau >“, suveskite reikalingus duomenis.

Tinkamai prijunkite el. parašo įrenginį. Paspauskite mygtuką „Toliau >“, pasirašykite ir išsaugokite ADOC dokumentą kompiuterio laikmenoje.

Pastaba. Išsamesnę ir naujausią informaciją apie Signa Web sistemą rasite tiekėjo puslapyje http://www.mitsoft.lt/kontaktai/

2-as būdas. PDF dokumentus galima pasirašyti nemokamai pasinaudojus VĮ Registrų centras sukurtu įrankiu Internete GoSign

 

Kaip atsidaryti, pasirašyti dokumentus GoSign

SVARBU. Pasirašant PDF dokumentus GoSign sistemoje nėra sudaromas ADOC formato dokumentas, el. parašas „įkeliamas“ tiesiogiai į PDF dokumentą, todėl sistemoje suformuotas el parašu pasirašytas dokumentas yra PDF formato.

Pastaba. Išsamesnę ir naujausią informaciją apie GoSign sistemą rasite tiekėjo puslapyje https://www.gosign.lt/lt/

Kaip atsidaryti BDOC, CDOC, DDOC dokumentą?

BDOC, CDOC, DDOC

– Estijoje plačiai naudojami elektroniniu parašu pasirašomų dokumentų formatai, analogai lietuviškam ADOC. Darbui su šiais formatais reikalinga DigiDoc programinė įranga. Kaip atsidaryti BDOC, CDOC, DDOC failus?

Atsisiųsti DigiDoc programą

Instaliavimo metu bus įdiegtos 3 taikomosios programos:  ID-card utility, DigiDoc3 client ir DigiDoc3 crypto. Darbui su dokumentais, jų atidarymu, pasirašymu, šifravimu naudojamos 2: DigiDoc3 client ir DigiDoc3 crypto.