Asmens tapatybės kortelės elektroninis parašas

Asmens tapatybės kortelės elektroninis parašas

Visų pirma elektroniniu parašu galima naudotis tik su ATK turinčiomis lustą arba kitaip kontaktinę laikmeną.

ATK lustas, kontaktinė laikmena

Asmens tapatybės kortelės elektroninio parašo naudojimui, ATK lusto nuskaitymui reikalingas lustinių kortelių skaitytuvas, pvz, ATK skaitytuvas.


Lietuvos Respublikos ATK yra Jūsų universalus įrankis į elektroninę erdvę komunikuoti su valstybinėmis institucijomis bei įstaigomis ir privačiomis kompanijomis.

ATK įdiegtos saugumo priemonės užtikrina, kad ATK elektroninėje erdvėje saugi tiek pat, kaip ir įprastoje, neskaitmeninėje, aplinkoje.

Asmuo turintis ATK gali:

  • Saugiai save identifikuoti elektroninėje erdvėje. Tai suteikia galimybes pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, identifikuotis internetiniuose portaluose ir t.t.
  • Pasirašyti elektroninį dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Sertifikatai ir apsauga

ATK kontaktinėje laikmenoje (luste) elektroninėmis priemonėmis, įrašomi du sertifikatai, kuriuos pateikia sertifikavimo įstaiga – Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, įgaliotas vykdyti šias funkcijas nacionaliniu lygiu.

Asmuo, besinaudojantis ATK sertifikatais, visuomet, jei to reikalauja paslaugos teikėjo sistema, turi surinkti PIN kodą. Visuomet įsitikinkite, kad bendraujate su paslaugos teikėjo sistema saugiu interneto kanalu – tai rodo prieš internetinį adresą esantis įrašas apie nustatytą ryšio protokolą https:// ir /arba užrakintos spynelės atvaizdas kompiuterio įrankių juostoje.

BŪKITE ATIDŪS RINKDAMI PIN KODĄ, NETEISINGAI SURINKUS TRIS KARTUS IŠ EILĖS PIN KODĄ, ATK SERTIFIKATAI AUTOMATIŠKAI UŽRAKINAMI.

NIEKADA NELAIKYKITE PIN KODO KARTU SU ATK IR NIEKAM PIN KODO NEATSKLEISKITE.

Šaltinis www.eid.lt